30 กันยายน 2550

ประวัติของฉัน

ชื่อ วีนัส คงพันธุ์
วันเกิด วันที่ 4 เดือนก.ค. 2498
อาชีพ รับราชการ
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลดำเนิน
ปัจจุบัน นักศึกษาต่อรุ่น 16
คติ ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง